Nieuws

Groene huisjes?

3 december 2018 – Wij hebben in het Paleiskwartier een prachtige vijver, maar helaas is het geen diepe rivier met fris stromend water, maar een kunstmatige ondiepe bak waarin het water stilstaat. Het effect is dat bij warm weer ’s zomers de algen uitbundig groeien met als gevolg de dikke, groene soep die we allemaal kennen. Tot nu toe wordt de vijver daarom ‘handmatig’ schoongemaakt. Een kostbare maar vooral ook tijdelijke oplossing.
Biologen van de gemeente zijn daarom op zoek gegaan naar een milieu-verantwoorde structurele oplossing. Een eerste poging was eerder te zien met groepjes waterplanten in de vijver. Bedoeling was dat die planten op natuurlijke wijze het water gingen zuiveren zodat er geen voedingsstoffen meer zouden zitten in het water waar de algen zo goed van groeien. Wat gebeurde? De vogels (eenden, waterhoenen, ganzen) vonden die planten heerlijk voedsel en vraten de boel kaal. Het experiment is toen als mislukt beschouwd. Men brainstormde verder en zó kwam men tot de groene constructies waar nog gaas overheen gespannen wordt die de opnieuw te plaatsen waterplanten gaan beschermen tegen kaalvraat door (water)vogels.
Het is de bedoeling dat na twee jaar, als de planten voldoende wortel hebben geschoten in de bakken, de kooiconstructies verwijderd worden.
Of het allemaal gaat werken? We zullen het moeten afwachten.
Het is overigens nog niet duidelijk of de constructies geheel onder water verdwijnen of er een stukje boven uit gaan steken.