Nieuwe mobiliteitsdienst Paleiskwartier?

22 oktober 2018 – Tijdens de ALV van dinsdag 23 oktober zullen onderzoekers van de Universiteit Twente uitleg geven over een mogelijk nieuwe mobiliteitsdienst genaamd MaaS (“Mobility as a Service”). Zij willen graag de mening van de bewoners van het Paleiskwartier peilen over een dergelijke dienst die het huidige reisgedrag in kaart zou moeten brengen. De voorkeur gaat uit naar een groepsgesprek in november waar iedereen zich voor kan opgeven.

Voor meer info: link