Extra bus stop Paleiskwartier vanuit Transferium?

25 mei 2018 – Ook D66 heeft aangegeven groot voorstander te zijn van een stop van de bus vanuit het nieuwe transferium naar de binnenstad in het Paleiskwartier. Luc van Mil (Paleiskwartier Wijkbelangen): “De parkeerdruk wordt hoger door het ontbreken van een parkeergarage bij de nieuwe bioscoop Kinepolis en bij het nog te bouwen hotel. De bus zou kunnen stoppen op de hoek van de Vlijmenseweg en de Onderwijsboulevard”. Een win-win situatie volgens D66.

Voor meer info: link