Programma Hoogfrequent Spoor te rooskleurig voorgesteld

18 mei 2018 – De Commissie MER heeft in een kritisch rapport de eerdere conclusies van TNO over geluidshinder en trillingen als gevolg van de aanleg van de boog bij Meteren overgenomen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet extra maatregelen onderzoeken, wordt in het rapport gesteld. Een advies van deze onafhankelijke, gerenommeerde Commissie wordt over het algemeen overgenomen.

Voor meer info: link