Zienswijze Wijkbelangen m.b.t. MER goederentreinen

19 april 2018 – Tot en met 26 april is het mogelijk een zienswijze in te dienen op het Ontwerptracébesluit en de Milieueffectrapportage voor het traject Meteren-Boxtel.

De gemeente Den Bosch heeft samen met 4 andere gemeenten aan het spoor al een zienswijze opgesteld (bijgevoegd).

Zoals eerder aangekondigd heeft de actiegroep Goederentreinen Nee een concept-zienswijze gemaakt die naar believen kan worden onderschreven, of kan worden herschreven.
Het bestuur van het Paleiskwartier heeft de zienswijzen van Goederentreinen Nee enigszins aangepast en meer gericht op het Paleiskwartier.

Elke individuele bewoner of elk VvE bestuur kan een zienswijze indien en gebruik maken van bijgevoegde concepten.
U kunt de zienswijze indienen op de website Platformparticipatie.nl door het invullen van een formulier en het toevoegen van bijlagen.

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Wijkbelangen Paleiskwartier gaat deze week de bijgevoegde brief en bijgevoegde zienswijzen versturen.