Sterke toename parkeerdruk Paleiskwartier te verwachten

5 april 2018 – In het eerste deel van de druk bezochte bewonersbijeenkomst gisterenavond gaf Angelique Breukel-Salemans, hoofd Parkeermanagement van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, een presentatie over nieuwe maatregelen voor parkeren in het Paleiskwartier. Haar presentatie werd later aangevuld door Henk de Winter, verkeerskundige/projectleider infrastructuur bij de gemeente. Tijdens de zeer levendige discussie bleek hoezeer de bereikbaarheid van het Paleiskwartier tijdens de spits en de nu al grote parkeerdruk leeft bij de wijkbewoners. Tijdens de presentatie gaven de vertegenwoordigers van de gemeente uitleg over hun visie met betrekking tot de periode tussen nu en 2030. De vorming van een nieuw college en de daarmee gepaard gaande mogelijke wijzigingen in het omgaan met mobiliteit kunnen de ontwikkelingen beïnvloeden, maar er ligt al een voorstel om in juli 2018 het straattarief  gelijk te trekken met dat van het centrum waar de wijk officieel deel van uit maakt. De periode van gratis parkeren wordt verkleind en gaat van 18.00 uur naar 24.00 uur door de week en op zondag moet tussen 14.00 uur en 24.00 uur ook betaald gaan worden. Het maximum op de bezoekerspas wordt verhoogd van 60 naar 80 uur per maand.
Er is geen onderzoek gedaan naar de samenstelling van de eigenaren van de geparkeerde auto’s, maar het lijkt duidelijk dat een belangrijk deel bestaat uit bewoners met een tweede auto, afkomstig uit met name Het Hof en de Willemspoort plus bezoekers van de horeca. De parkeerdruk wordt alleen maar groter omdat de gemeente een binnenstadsnormering heeft toegepast op de bioscoop en het te bouwen hotel waardoor deze gebouwen geen parkeerplaatsen mogen aanbieden aan bezoekers. Ook het verplaatsen van de P + R faciliteit bij het ziekenhuis (waar veel bezoekers van het Paleiskwartier hun auto momenteel parkeren en te voet de wijk ingaan) naar Deuteren zal een negatief effect hebben op de parkeerdruk.
Wel wordt nagedacht over een extra parkeergelegenheid op het EKP-terrein, het voormalige Expeditie Knoop Punt van PostNL aan de Parallelweg. Het verdwijnen van het Q-park P + R aan de Magistratenlaan opent de mogelijkheid tot verbreding van de weg ter plaatse, maar zal niet bijdragen aan vermindering van de parkeerdruk.

We wensen de gemeente veel wijsheid toe bij het vinden van adequate oplossingen voor de problematiek.