Vraagtekens bij nut en noodzaak van de aftakking van de Betuweroute

31 maart 2018 – De Bossche wethouder en loco-burgemeester Hoskam die o.a. verantwoordelijk is voor verkeer & vervoer vindt dat door investeringen in de Betuwelijn in Duitsland de route beter benut kan worden in de toekomst. ProRail organiseert op woensdag 4 april een informatiebijeenkomst over het ontwerptracébesluit.

Voor meer info: link