Nieuws

Gemeenten reageren op ontwikkelingen goederenvervoer

29 maart 2018 – Middels een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageren de vijf gemeenten die betrokken zijn bij uitbreiding van het goederenvervoer. Bij de aanleg van de woonwijken is nooit rekening gehouden met een dergelijke intensivering van de goederenstroom. Het efficiënter gebruik maken van de Betuwelijn zou veel problemen besparen.

Voor meer info: link