Nieuws

Platform Participatie – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel

13 maart 2018 – De Rijksoverheid heeft op het Platform Participatie een speciaal gedeelte geopend over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel. Vanaf 16 maart worden hierop stukken geplaatst waarop tot 26 april gereageerd kan worden met eigen zienswijzen op het ontwerptracĂ©besluit en de milieueffectrapportage.

Voor meer info: link