Sociale cohesie in onze wijk

15 februari 2018 – Beste medebewoners. Op 23 November 2017 hebben wij, samen met u, gediscussieerd over sociale cohesie in onze wijk.  U heeft ook kunnen zien dat we tijdens de Nieuwjaarsborrel hebben geprobeerd mensen te enthousiasmeren om activiteiten te noteren die gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.
In de bijlage onderaan vindt u de suggesties van onze bewoners tijdens de Nieuwjaarsborrel.
Wij willen jullie daarom uitnodigen om donderdagavond 1 maart daar samen verder over te discussiëren.

Hoe geven we een vervolg aan deze positieve reacties?
We openen de bijeenkomst om 20.00 uur in het Infocentrum aan Hugo de Grootlaan. Het is de bedoeling dat we om 22.00 uur de bijeenkomst beëindigen. Aanvullingen zijn uiteraard welkom.

Mochten er bekenden van u uit het Paleiskwartier ook interesse hebben om mee te discussiëren: iedereen is van harte welkom.

Bijlage: Wensen buurtbewoners