ALV 27 februari uitgesteld!

2 februari 2018 – De geplande extra ALV op 27 februari en de eventuele vervolgvergadering op 14 maart over het onderhandelingsresultaat over de WKO met Ennatuurlijk, moeten worden uitgesteld.
De onderzoeken die nog gedaan moeten worden, nemen meer tijd in beslag dan gehoopt. De besprekingen met Ennatuurlijk zijn nog in volle gang.

Eind februari verwacht het bestuur een nieuwe planning van vergaderingen over dit onderwerp bekend te kunnen maken.