Nieuws

Aanzet tot platform sociale cohesie

6 november 2017 – Beste bewoners van ons Paleiskwartier. Op 23 november om 20.00 uur in het Infocentrum Paleiskwartier (Hugo de Grootlaan 82) willen we met geïnteresseerden een eerste aanzet geven om te komen tot een platform om de sociale cohesie, in de breedste zin van het woord, gestalte te geven. Een oriënterende dialoog om de mogelijkheden te bespreken om ons Paleiskwartier nog levendiger en socialer te maken voor iedereen die er leeft en werkt. Uitgangspunt is de Wijkmonitor 2016.

Bent u geïnteresseerd?
Stuur een e-mail naar: Jan Bastiaansen of Luc van Mil.
U vindt de e-mailadressen tevens  op de nieuwe website van het Paleiskwartier. https://paleis.org/ Behalve een nieuwe website, heeft Paleiskwartier Wijkbelangen sinds kort ook een eigen Facebookpagina met daaraan gekoppeld een community voor bewoners.
U vindt onze pagina op Facebook door te zoeken op ‘Paleiskwartier Wijkbelangen’. Onze community heet ‘Bewoners Paleiskwartier’.
Wij hopen u behalve op onze bewonersactiviteiten ook online te kunnen verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,

Jan en Luc namens het bestuur PKW