Nieuws

Boog bij Meteren nader onderzocht

16 oktober 2017 – Op 4 juni 2010 nam het kabinet de voorkeursbeslissing over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Om de ambitie van spoorboekloos reizen in de brede Randstad te verwezenlijken, werd de zuid-west boog bij MeterenĀ in het leven geroepen. Hierdoor werd de frequentie van goederenvervoer inclusief gevaarlijke stoffen via ‘s-Hertogenbosch verhoogd. Vijf gemeenten uit de regio hebben TNO gevraagd om nog eens naar het nut en de noodzaak van deze boog bij Meteren te kijken.

Voor meer info: link