Home

Paleiskwartier Wijkbelangen

Nieuwsbrief ontvangen?


Nieuws

Evenementenkalender

AED hulp gezocht


Beste bewoners van het Paleiskwartier,

Wijkbelangen Paleiskwartier heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente Den Bosch om te bereiken dat het Paleiskwartier ‘hartveilig’ wordt. Met ‘hartveilig’ bedoelen we dat er te allen tijde
-voldoende AED’s (= defibrillator’s) beschik- en bereikbaar zijn, en
-dat er voldoende GETRAINDE vrijwilligers inzetbaar en beschikbaar zijn.
De beschikbaarheid van AED’s in het Paleiskwartier voldoet inmiddels aan de normen van de Hartstichting.

Wat nog ontbreekt zijn voldoende snel inzetbare getrainde vrijwilligers. Om te bereiken dat we goed toegerust zijn, ondersteunt Wijkbelangen Paleiskwartier de deelname aan de training die helpt om adequaat te reageren bij hartfalen. Het Rode Kruis ‘s Hertogenbosch geeft een cursus ‘eerste hulp bij hartstilstand’ aan eenieder die hierin geïnteresseerd is. Normaal gesproken betaalt iedere deelnemer het cursusgeld van €45,- voor een cursus, van 2,5 á 3 uur. Maar in dit geval wordt de training betaald door Wijkbelangen (tot een maximum van 100 deelnemers). Bij het goed aanleren van de vaardigheden ontvang je na afloop een certificaat waarmee je toegang krijgt tot de AED apparatuur. Het certificaat is twee jaar geldig. Je moet dus tijdig een herhalingscursus volgen om voor de nieuwe periode van twee jaar gecertificeerd te worden. Wellicht kan ook die herhalingscursus door Wijkbelangen worden gefinancierd.

Deelname staat open voor iedereen die in het Paleiskwartier werkt of woont. Tot nu toe is er veel belangstelling voor de cursus getoond. Eind januari hebben 5 groepen van deelnemers een training gevolgd; in februari zijn tot nu toe twee groepen gepland.
In maart zijn -nu nog- de volgende data beschikbaar.
Vrijdag 6 maart om 18.30 u
Zaterdag 7 maart om 10.00 uur
Dinsdag 10 maart om 13.00 uur
Donderdag 19 maart om 13.00 uur
Donderdag 26 maart om 13.00 uur
Dinsdag 31 maart om 18.30 uur

Belangrijk om te weten is het volgende:
– uiterlijk drie weken voor de trainingsdata moet de voorkeursdatum gereserveerd worden bij Jos Nauts (josnauts@xs4all.nl);
– deelnemers schrijven zich in via een link die ze ontvangen via het Rode Kruis of de voorzitter van de VVE;
– een trainingsgroep bestaat uit ten hoogste 6 deelnemers.

Na de zomervakantie wordt e.e.a. weer opgepakt en zullen we nog meer bewoners enthousiasmeren.

Paleiskwartier Wijkbelangen

Nieuwsbrief ontvangen?


Paleistweets

Nieuws

Evenementenkalender