Home

Aantrekkelijke architectuur Natuur om de hoek Ontmoetingsplek

Paleiskwartier Wijkbelangen

Nieuwsbrief ontvangen?


Nieuws

Evenementenkalender

Ontwikkelingen Living LabIn december hield de gemeente een verkeersexperiment in het Paleiskwartier. Doel van dit experiment was om te onderzoeken wat de effecten zouden zijn van een gedeeltelijke afsluiting van de Onderwijsboulevard.

Binnen het Paleiskwartier formeerde zich een groep ‘Paleiskwartier Open Wegen’. Zij organiseerden twee bewonersbijeenkomsten en benaderden het merendeel van de partijen in de Bossche gemeenteraad benaderd om de belangen van de wijkbewoners te bespreken.

In februari is de stuurgroep Living Lab – met daarin alle belanghebbenden – door de gemeente bijgepraat over de uitkomsten van het experiment. Daarbij zijn de uitkomsten van de verkeersmetingen besproken. Ook de resultaten van de enquête kwamen aan bod.

De conclusie was dat een gedeeltelijk afsluiting van de Onderwijsboulevard leidt tot sterkere verkeersstromen in andere straten in of rondom het Paleiskwartier. Uit de enquête bleek ook dat een overgrote meerderheid van de geënquêteerden negatief tegen het verkeersexperiment aankeek en vooral nadelige gevolgen ervaren had.

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B&W geconcludeerd dat er op een andere manier gezocht moet worden naar een groenere en veiligere inrichting van de Onderwijsboulevard.

De gemeente wilde de resultaten van het Living Lab delen met alle geïnteresseerden tijdens een openbare informatieavond. Vanwege covid-19 kan dit helaas net doorgaan. Via deze website zullen de belangrijkste resultaten binnenkort gedeeld worden.

Daarna zal de gemeente starten met een vervolgproces om te komen tot een groenere en veiligere Onderwijsboulevard.

Paleiskwartier Wijkbelangen

Nieuwsbrief ontvangen?


Paleistweets

Nieuws

Evenementenkalender