Home

Paleiskwartier Wijkbelangen

Nieuwsbrief ontvangen?


Nieuws

Evenementenkalender

AED hulp gezocht


Beste bewoners van het Paleiskwartier,

Wijkbelangen Paleiskwartier heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente Den Bosch om te bereiken dat het Paleiskwartier ‘hartveilig’ wordt. Met ‘hartveilig’ bedoelen we dat er te allen tijde
-voldoende AED’s (= defibrillator’s) beschik- en bereikbaar zijn, en
-dat er voldoende GETRAINDE vrijwilligers inzetbaar en beschikbaar zijn.
De beschikbaarheid van AED’s in het Paleiskwartier voldoet inmiddels aan de normen van de Hartstichting.

Wat nog ontbreekt zijn voldoende snel inzetbare getrainde vrijwilligers. Om te bereiken dat we goed toegerust zijn, ondersteunt Wijkbelangen Paleiskwartier de deelname aan de training die helpt om adequaat te reageren bij hartfalen. Het Rode Kruis s’ Hertogenbosch geeft een cursus ‘eerste hulp bij hartstilstand’ aan eenieder die hierin geïnteresseerd is. Normaal gesproken betaalt iedere deelnemer het cursusgeld van €45,- voor een cursus, van 2,5 á 3 uur. Bij het goed aanleren van de vaardigheden ontvang je na afloop een certificaat waarmee je toegang krijgt tot de AED apparatuur. Het certificaat is twee jaar geldig. Je moet dus tijdig een herhalingscursus volgen om voor de nieuwe periode van twee jaar gecertificeerd te worden. Wellicht kan ook die herhalingscursus door Wijkbelangen worden gefinancierd.

Naast ‘ hartveilgheid’ vinden wij het belangrijk dat mensen die in elkaars omgeving wonen, elkaar ontmoeten.
Zo is het volgende idee ontstaan: de deelnamekosten per deelnemer worden volledig vergoed door wijkbelangen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Die voorwaarden zijn:
• Deelname aan de AED opleiding wordt vergoed per VVE, of per gebouw, als de deelnemersgroep bestaat uit de bewoners van dat gebouw. Een groep bestaat uit 6 deelnemers.
• Het is mogelijk om met twee of meer groepen tegelijkertijd deel te nemen; dan bestaat de cursusgroep uit 12 of 18 deelnemers en zijn er twee/drie instructeurs.
• Mensen die willen deelnemen schrijven zich in met Achternaam, doopnamen, geboorteplaats en geboortedatum via de voorzitter van de VVE. De voorzitter van de VVE verzorgt de deelnemerslijst en regelt de dag waarop de cursus voor de eigen VVE leden (incl. eventuele huurders) wordt gepland.
• De voorzitter geeft de gegevens door aan Jos Nauts via josnauts@xs4all.nl , die ervoor zorgt dat de planning wordt gerealiseerd, en dat de factuur achteraf wordt betaald.
• De cursus wordt gegeven tussen 1 oktober 2019 en 1 juni 2020.

Praktische informatie:
• het Rode Kruis beschikt over voldoende ruimten voor de scholing. De cursus wordt dan ook gegeven op Oude Dieze nummer 12.
• mogelijke cursusdagen zijn vaak de zaterdag en een of meer avonden. De cursusdata worden tijdig bekend gemaakt door het Rode Kruis/ Jos Nauts
• de cursus wordt verzorgd door trainers van het Rode Kruis.
• tijdens de cursus zijn koffie- en thee faciliteiten inbegrepen
• na afloop ontvangt ieder een certificaat waarmee je toegang krijgt tot de Hartslag.Nu app .
• deze app moet je installeren op je smartphone.
• deelname aan de cursus leidt niét tot een lidmaatschap of tot (niet gevraagde) mailings van het Rode Kruis

Indien de ALV deze regeling ondersteunt zal Jos Nauts zorgdragen voor de verdere coördinatie en afstemming. Om dat te kunnen bereiken is het nodig dat de voorzitter zich per e-mail aanmeldt bij josnauts@xs4all.nl. Jos zal dit mailadres nadien gebruiken voor het contact.

Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier

Paleiskwartier Wijkbelangen

Nieuwsbrief ontvangen?


Paleistweets

Nieuws

Evenementenkalender